Het Mod­era­men is een del­e­gatie uit de kerken­raad die zorg draagt voor de dagelijkse din­gen. Het Mod­era­men bestaat uit: