Geen feed gevonden

VAN DE COM­MISSIE ZWO — Appelac­tie: afgerond en een mooi resul­taat! De afgelopen weken heeft u bij de fam. Eib­rink onbespoten Goudreinet­ten kun­nen kopen, waar­bij de finan­ciële opbrengst hier­van via de ZWO aan een goed doel wordt besteed. De appelvoor­raad is bijna geheel verkocht en dit heeft een bedrag opgeleverd van ongeveer € 75,-. Een mooi resul­taat. Alle mensen die appels gekocht hebben, hier­voor hartelijk dank. In het bij­zon­der ook de fam. Eib­rink bedankt voor het gratis beschik­baar stellen van de appels en het werk wat ze met de verkoop hebben gehad.

Zoals in een voor­gaand med­edelin­gen­blad al is ver­meld, is de finan­ciële opbrengst van deze appelverkoop bestemd voor: Kinder­vakantieweken voor vluchtelin­gen. Dit is een project van Vluchtelin­gen­Werk Ned­er­land dat onder­s­te­und wordt door Kerk in Actie. Uit de ZWO-​financiën geven we ook een aan­vul­lende bij­drage aan dit project, zodat we een totaalbedrag van € 200,- gaan over­maken. Namens de Com­missie ZWO, Jan Viss­cher – secretaris

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: