Taizé — Dagtekst
  • vr. 5 juni
    Paulus schreef: Houd Jezus Chris­tus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een mis­dadi­ger gevan­gengezet. (2 Tim 2:813)

APPELS VOOR EEN GOED DOEL - De fam­i­lie Eib­rink, De Bul­ten 10, heeft nog een voor­raad onbespoten Goudreinet­ten over, die ze beschik­baar stelt aan de Com­missie ZWO voor verkoop en de opbrengst daar­van voor een goed doel te bestem­men. Als doel hebben we gekozen:Kinder­vakantieweken voor vluchtelin­gen. Dit is een project van Vluchtelin­gen­Werk Ned­er­land dat onder­s­te­und wordt door Kerk in Actie. De appels zijn bij de fam. Eib­rink te koop voor 1,00 per kilo, zolang de voor­raad strekt. Mede afhanke­lijk van de opbrengst van de verkoop, zal de Com­missie ZWO ook zelf een finan­ciële bij­drage aan dit doel geven, zodat we op een mooi totaalbedrag uitkomen.

Met het kopen van deze appels kun­nen we, ook op kleine schaal, onder­s­te­un­ing bieden aan dit mooie en goede doel. Nb. Meestal is er wel iemand van de fam. Eib­rink aan­wezig als u appels gaat halen, maar eerst even bellen kan natu­urlijk ook. Namens de Com­missie ZWO, Jan Viss­cher – secretaris

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: