Taizé — Dagtekst
  • vr. 5 juni
    Paulus schreef: Houd Jezus Chris­tus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een mis­dadi­ger gevan­gengezet. (2 Tim 2:813)

VAN DE COM­MISSIE ZWO — Kaarse­n­ac­tie voor AMNESTY aanstaande zondag 17 novem­ber — Graag willen wij uw aan­dacht vra­gen voor de jaar­lijkse kaarse­n­ac­tie van de ZWO ten beho­eve van Amnesty Inter­na­tional aanstaande zondag. Op zondagocht­end zal in de hal van de Kruiskerk weer een stand staan waar ver­schil­lende soorten kaarsen, kaarten en andere zaken te bestellen zijn bij de daar aan­wezige mensen van Amnesty Inter­na­tional — Wezep of bij één van de leden van de ZWO-​commissie. Eve­nals vorig jaar kun­nen de kaarsen of andere spullen weer gelijk meegenomen worden.

Ophalen op een doorde­weekse avond is dus niet nodig. Betalen kan con­tant of er wordt een briefje meegegeven met het te betalen bedrag en het bankreken­ingnum­mer. Met het kopen van deze kaarsen ste­unen wij het werk van Amnesty Inter­na­tional en komen we op voor de bood­schap van een eerlijke en recht­vaardige wereld, vri­jheid voor iedereen met gelijke rechten en kansen. Van harte aan­bev­olen. Namens de Com­missie ZWO, Jan Viss­cher – sec­re­taris

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: