Taizé — Dagtekst
  • vr. 5 juni
    Paulus schreef: Houd Jezus Chris­tus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een mis­dadi­ger gevan­gengezet. (2 Tim 2:813)

BIJ DE DIEN­STEN - Op zondag 17 novem­ber ga ik weer voor in de mor­gen­di­enst. Het lijkt mij een gepast thema om in deze herf­stda­gen, als de bladeren gaan vallen, het eens te hebben over de herfst van een mensen­leven, als je ouder wordt en steeds meer moet loslaten. Wat overkomt je dan en hoe ga je daar mee om? Het Bij­bel­boek Prediker is onze gids in alle nuchter­heid en realiteit­szin. Prediker is ook een figuur die lijkt te hebben geschreven voor mensen in 2019 ter­wijl zijn woor­den al zo’n 2300 jaar oud zijn…..

Een week later op 24 novem­ber is het de laat­ste zondag van het ‘kerke­lijk jaar’ op deze ‘eeuwighei­d­szondag’ gedenken we onze doden. De mensen die ons het afgelopen jaar ont­vallen zijn. Een emo­tionele dienst maar ook een waarde­volle. Gelukkig is er een plek waar we de mensen ‘die we eigen­lijk nooit hebben kun­nen mis­sen’ recht doen en die plek is de kerk. Hun namen zullen wor­den genoemd, gedacht­eniskaarsen zullen wor­den aangesto­ken. Een zin­vol gebeuren! Het thema voor deze dienst is “Hemel?” Het leven na dit leven, hoe stellen we ons dat voor en maakt de Bij­bel ons daarin wijzer? Ter voor­berei­d­ing van deze dienst heb ik die vraag aan een aan­tal mensen voorgelegd….

Waar is God?

Soms voel je je
ake­lig en rot
en dan denk je:
waar is God?

soms weet iemand
het heel erg snel
maar klopt dan
het antwo­ord wel?

dat God ziek­tes
geeft van boven
is iets wat ik
niet kan geloven

als je honger
hebt of pijn
wil God juist
dicht­bij je zijn

en dan kun je
heel miss­chien
later God toch
wel weer zien

in iemand die
heel ver is meege­gaan
en jou niet
in de kou liet staan.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: