Geen feed gevonden

De Kruiskerk, lid van de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land. — Sinds 2004 zijn we lid van de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land en ruim een jaar lang wap­pert ook de vlag van de PKN bij ons kerkge­bouw. Toch staan we nog wel steeds ver­meld als Gere­formeerde Kerk Wezep-​Hattemerbroek KRUISKERK. Iemand die Wezep niet kent en gaat zoeken naar een protes­tantse gemeente zal de Kruiskerk niet vinden.

Nu biedt onze kerko­rde aan alle kerken die bij de PKN horen de mogelijkheid aan om de naam te wijzi­gen in “Protes­tantse Gemeente” met de toevoeg­ing van de plaats waar de kerk staat. Er zijn meer protes­tantse gemeentes te Wezep en daarom wordt aanslui­tend de mogelijkheid gebo­den om onder­scheid te maken. De kerken­raad vindt de ren­o­vatie een geschikt moment om de naam­swi­jzig­ing door te voeren. We stellen aan u voor dat onze naam vanaf juni zal gaan wor­den: Protes­tantse Gemeente Kruiskerk Wezep. Wij stellen het op prijs uw mening hierover te horen. De naam­swi­jzig­ing behoeft ook de goed­keur­ing vol­gens de kerke­lijke regle­menten of kerko­rde wat enige tijd in beslag neemt. Om deze reden heeft u de gele­gen­heid om reac­ties tot uiter­lijk 19 april in te lev­eren bij de scriba of voorzit­ter van de kerkenraad.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: