Taizé — Dagtekst
  • do. 23 mei
    Mozes zei tot God: “Stel dat ik tegen de mensen zeg dat de God van hun vooroud­ers mij ges­tu­urd heeft, en ze vra­gen: ‘Wat is de naam van die God?’ Wat moet ik dan zeggen?” Toen antwo­ordde God hem: “Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen hen: Ik zal er zijn heeft mij naar u toe ges­tu­urd.” (Ex 3:115)

LEDEN­BI­JEENKOMST P.C.O.B. — Op woens­dag 20 maart 2019 is er een leden­bi­jeenkomst van de afdel­ing Wezep e.o. PCOB gep­land in de Mor­gen­ster aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep. Voor deze mid­dag is uitgen­odigd de heer H. Pos uit Wezep. De heer Pos, rechter bij de recht­bank in Zwolle, geeft een lez­ing met de titel: “Onafhanke­lijke recht­spraak is goud waard”.

Ook zal de jaarver­gader­ing plaatsvin­den. De mid­dag begint om 14.00 uur en zal rond 16.00 uur eindi­gen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kun­nen we elkaar ont­moeten. U bent allen van harte welkom, voel u dan ook vrij om deze mid­dag te bezoeken. En mocht het hele­maal niet lukken met ver­voer kunt u bellen naar 0383761235.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: