Taizé — Dagtekst

VORM­ING EN TOERUST­ING — Inmid­dels is het V&T-seizoen al aardig gevorderd. Nog een paar activiteiten staan er klaar, waarover we in het vorige kerk­blad al uit­ge­breid bericht hebben. Daarom nu een samen­vat­ting. Helaas ver­valt het Pro­jec­tkoor, maar daar­voor in de plaats komt fluitensem­ble Few.


12 Gospel­work­shop 2019 met André Bijleveld
Datum: Zondag­mid­dag 10 maart

Tijd: 14.00 inloop, 14.30 start work­shop
Locatie: Kruiskerk, met aanslui­tend een zang/​jeugddienst
Con­tact: Sjo­erd Bouma/​Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Claire Hooyer Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Prijs: € 10,- per deel­ne­mer

13. Excur­sie: kerken­toer Urk
Datum en tijd: Zater­dag 9 maart 9.00 uur

Plaats: vertrek Kruiskerk, met (eigen) auto’s
Coör­di­natie Wim Riet­berg, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Prijs: reiskosten wor­den onder­ling ver­rek­end,
lunch is voor eigen reken­ing (we gaan ergens lunchen)

14. Lez­ing: Pio­nieren als kerk met de wind in je rug!
Datum: 14 maart

Tijd: 19:45u inloop, start 20:00u
Spreker: Jan­neke Nijboer
Locatie: Pauluskerk
Con­tact: Han Wilmink/​Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Prijs: kosteloos/​bijdrage naar draagkracht

15. Pro­jec­tkoor: Bach koralen tij­dens Goede Vri­jdag
VER­VALT

Vol­gend seizoen

We hopen dat het pro­gramma van het afgelopen seizoen aan de verwachtin­gen heeft voldaan, of liever nog: deze verwachtin­gen heeft overtrof­fen. Maar we zijn ook alweer aan het nadenken over vol­gend seizoen. En daar­voor horen we graag van iedereen welke activiteiten we het komend seizoen weer zouden kun­nen organ­is­eren. Daar­voor hoef je niet in de com­missie, maar het mag natu­urlijk wel! Zo kun­nen we de coör­di­natie van de activiteiten verde­len over ver­schil­lende mensen. Mochten we weer op zes mensen uitkomen dan betekent dat voor ieder lid de coör­di­natie van ca. 23 activiteiten per jaar. Wan­neer dat dan ook nog de door jouzelf inge­brachte opties zijn dan is het alleen maar leuk en (meestal) kun je dan na afloop op een heel ges­laagde dag of avond terugk­ijken! Namens de com­missie Vorm­ing en Toerust­ing Wim Rietberg

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: