Taizé — Dagtekst

GEZA­MEN­LIJKE JEUGD­DI­ENST IN DE KRUISKERK — Hallo alle­maal, Zondag 10 maart is er weer een jeugd­di­enst in de Kruiskerk. Een bij­zon­dere dit keer, want André Bijleveld komt langs en mensen kun­nen bij hem een Gospel­work­shop vol­gen. ‘s Avonds mogen deel­ne­mers dan hun stem laten horen door samen met gospelkoor Next Gen­er­a­tion enkele num­mers te zingen.

Niet geheel toe­val­lig is ‘Laat je stem horen’ ook het thema van de jeugd­di­enst. Er zijn weer verkiezin­gen in aan­tocht en we mogen alle­maal naar de stem­bus om te laten weten wat we ver­lan­gen van onze politici. Maar wat ver­lan­gen we eigen­lijk van God? En wat kun­nen we wel en niet aan Hem vra­gen? Mogen we soms wat min­der beschei­den zijn? Kor­tom, kun­nen wij onze stem laten horen naar God toe? Wat ons betreft een inter­es­sant thema en het belooft een inspir­erende dienst te wor­den. Jeugd­di­en­st­com­missies Kruiskerk en Pauluskerk

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: