Geen feed gevonden

MAG­A­ZINE REN­O­VATIE KRUISKERK — Na goed­keur­ing door de kerken­raad heeft het CvK inmid­dels de offertes voor de ren­o­vatie beo­ordeeld, de opdrachten ondertek­end en de uit te voeren werkza­amhe­den ver­strekt aan de uitvo­erders: dus het loopt! We gaan van start. Zoals ik in een vorig med­edelin­gen­blad al aan­gaf, starten die werkza­amhe­den direct na Pasen (dins­dag 23 april) en we hopen dat alles afgerond zal zijn rond Pinksteren. We zijn van plan om bij de her-​ingebruikname van de Kruiskerk, in het week­end van 1516 juni, een mag­a­zine uit te gaan brengen.

Een deel hier­van zal gevuld wor­den met wie we als gemeente zijn na 50 jaar Kruiskerk. Het groot­ste deel met tek­sten en foto’s van de werkza­amhe­den van de ren­o­vatie. Op ver­zoek gaat Alida Bosma in de komende maan­den van alles wat met de Kruiskerk te maken heeft foto’s maken: het gebouw, de activiteiten, de werkza­amhe­den etc. We kun­nen daar dan een keuze uit maken om te gebruiken in het mag­a­zine. Dus als ze plot­sel­ing ergens opduikt met cam­era, u bent op de hoogte! Een paar gemeen­tele­den hebben al toegezegd mee te willen werken aan het tot stand bren­gen van zo’n mag­a­zine. Maar we kun­nen nog heel goed iemand erbij gebruiken! Wie handig is op de com­puter (dat zijn sowieso alle jon­geren), wie een lay-​out kan maken van tek­sten en foto’s, wie het leuk vindt om iets bli­jvends van en voor de kerk te maken, meld je dan bij mij. We hebben je nodig! De druk­ste werkpe­ri­ode voor het samen­stellen zal zijn in de tweede helft van mei. Ik weet ook wel dat ‘men’ zich niet snel aan­meldt, maar ik daag je uit om mee te doen! Hoe leuk is het om iets bli­jvends te kun­nen maken, waar we heel veel mensen een plezier mee kun­nen doen! Dus, wacht niet op ‘die ander’, maar reageer svp. Ger­rit Assink, vz kr. Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: