Taizé — Dagtekst
  • ZON. 24 maart
    De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er aan toe is, ik heb hun jam­merk­lachten over hun onder­drukkers geho­ord, ik weet hoe ze lij­den. Daarom ben ik afgedaald om hen te bevri­j­den. (Ex 3:115)

KAARTEN­VERKOOP 2018 — Inmid­dels is bek­end wat de ker­stkaarten­verkoop heeft opgeleverd en kun­nen we jul­lie informeren over de totale opbrengst van de kaarten­verkoop in 2018, ten beho­eve van de Voedselbank.

Losse verkoop: € 165,00
Weke­lijks ver­stu­urde kaarten naar gemeen­tele­den: € 200,00
Verkoop ker­stkaarten, toe­f­jes en advo­caat: € 180,00
Totaal: € 545,00

Een geweldige opbrengst dus! Iedereen heel hartelijk bedankt voor het kopen van de kaarten. We hopen dat er in 2019 min­stens zoveel kaarten verkocht gaan wor­den.
Loes van het Ende
Geertje van Amers­foort
Carla van het Ende

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: