Taizé — Dagtekst
  • ZON. 24 maart
    De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er aan toe is, ik heb hun jam­merk­lachten over hun onder­drukkers geho­ord, ik weet hoe ze lij­den. Daarom ben ik afgedaald om hen te bevri­j­den. (Ex 3:115)

KORTE TERUG­B­LIK OP KERST 2018 IN DE KRUISKERK - Nor­maliter ben ik niet zo het type dat terug­b­likt op activiteiten die achter ons liggen om dan te gaan zeggen hoe geweldig het alle­maal wel niet was en wat de mensen die er niet bij waren alle­maal wel niet gemist hebben. Ik kijk liever vooruit. Maar deze keer laat ik graag de mensen aan het woord die zo ‘opge­to­gen’ (dat is wel het goede woord, denk ik) waren over de ker­st­di­en­sten in de Kruiskerk. Zelf had ik van tevoren (o.a. in dit blad) al aardig hoog opgegeven van de muzikale capaciteiten van Choral en Henk Ruiter.

Na de dienst op ker­stavond bleek dat ik niet te hoog van de toren had geblazen. Ik hoorde louter zeer ent­hou­si­aste reac­ties: “Geweldig, wat heb ik genoten!”, “Het kwam echt bij me bin­nen, muziek en ver­haal, ben nu nog ontroerd”. “Hier­voor betaal je in een the­ater min­stens 20 euro en dit was nog gratis ook!”. “Alles was per­fect, mijn kerst kan nu al niet meer stuk!” “Wat een prachtige loepzui­v­ere zang en muziek.” “Echt heel goed, de bood­schap ook.” Zo kan ik nog wel even door­gaan, het gaf mij na een paar hec­tisch drukke dagen veel vol­doen­ing om dit te mogen horen. (Helaas hebben anderen Henk Ruiter c.s. voor de vol­gende ker­stavond eind 2019 al geboekt.) Mooi dat de dienst ook zo goed bezet was! Voor 24 decem­ber 2019 ligt er weer een prachtige uitdag­ing om voor een laag­drem­pelige en inspir­erende dienst te gaan op ker­stavond. Met een heel goed gevoel kijk ik ook terug op de ker­st­mor­gen. Ook toen was de muzikale inbreng van koor Promise o.l.v. Joke Hooikamer boven alle kri­tiek ver­heven. En in zo’n goed gevulde kerk is het ook voor mij als predikant extra feestelijk om voor te gaan. En een God die zich klein en kwets­baar maakt in het ker­stkind en juist zó aan­wezig wil zijn, dat geeft ook te denken: “God-​allemachtig wat maakt ie zich klein!” Goed, ik ga mijn hele preek hier niet her­halen. Ik zou in het week­end voor Kerst naar Brugge, met mijn vrouw Elly om de accu wat op te laden, zoals ik schreef. Nou, dat is dus niet doorge­gaan door het over­li­j­den van gemeen­tele­den. Maar van alle dien­sten kreeg ik ook weer posi­tieve energie terug voor mijn accu. Zoals ik in de dienst van 30 decem­ber al zei: “Rouw­di­en­sten lei­den is dankbaar werk.” Hele­maal wan­neer de fam­i­lie open en eerlijk is en de dienst samen met hen in een posi­tieve sfeer van vertrouwen voor­bereid kan wor­den.

Ds. Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: