Taizé — Dagtekst
  • ZON. 24 maart
    De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er aan toe is, ik heb hun jam­merk­lachten over hun onder­drukkers geho­ord, ik weet hoe ze lij­den. Daarom ben ik afgedaald om hen te bevri­j­den. (Ex 3:115)

INFO AVOND OVER PIO­NIER­SPLEK OP WOENS­DAG 23 JAN­U­ARI OM 19.30 UUR — Heb je op een of andere manier inter­esse voor de op te richten pio­nier­splek ‘Kruis­punt Wezep’ met als bijschrift: ‘Ont­moeten rond maal en ver­haal’? Op een kruis­punt komen wegen samen, komen mensen samen. De pio­nier­splek Kruis­punt Wezep beoogt een plek te zijn waar mensen elkaar ont­moeten, mensen van aller­lei gezindten. Iedereen is welkom! Er wordt samen gekookt, samen gegeten, ervarin­gen en ver­halen gedeeld die er toe doen. Aan tafel kom je tot elkaar, wor­den vreem­den tot vrien­den. Je gaat er in gesprek over wat ertoe doet.

De tafel c.q. het kookei­land verbindt mensen met elkaar, met de wereld en met de Schep­per. In de gerechten die we eten zit een ver­wi­jz­ing naar de bood­schap van de Bij­bel. Je zou bijna kun­nen zeggen ‘kom proeven hoe goed de Bij­bel smaakt!’ Heb je belang­stelling, dan ben je welkom op woens­da­gavond 23 jan­u­ari om 19.30 uur in de Kruiskerk. Je kri­jgt infor­matie over wat pio­nieren als kerk inhoudt en wat de plan­nen zijn voor onze pio­nier­splek en over hoe jij daarin mee kunt draaien! Houd je van koken en organ­is­eren, loop je warm voor dit nieuwe ini­ti­atief, geef je dan bij mij op! Mensen met passie voor pr en media en met ver­stand van finan­ciën zijn ook zeer welkom! We wor­den begeleid door een z.g. ‘pio­niers­begelei­der’ van de lan­delijke kerk. We gaan ook een aan­tal train­in­gen vol­gen over pio­nieren. En natu­urlijk zoeken we con­tact met andere teams in het land om elkaar te inspir­eren en te bemoedi­gen, kor­tom het wordt een fan­tastisch avon­tuur! Graag krijg ik een indi­catie over het aan­tal te verwachten belang­stel­len­den voor 23 jan­u­ari. Mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. (liever niet via de Kruiskerk­mail, die werkt helaas niet goed)

Ds. Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: