Taizé — Dagtekst

VAN DE COM­MISSIE ZWO — Truus Dicke — In onze ver­gader­ing van 22 okt. jl. hebben we als com­missie ZWO stilges­taan bij het over­li­j­den van Truus Dicke. Truus Dicke werd geboren in 1935 in Ban­dung in het toen­ma­lig Nederlands-​Indië. In 1989 ging zij naar Yogyakarta waar ze zich vanaf dat moment inzette voor een groep (jonge) mensen met een ver­standelijke beperk­ing, die waren onderge­bracht in het tehuis Panta Asih, het­geen betekent Huis van de liefde.

Ze was daar jaren­lang werkzaam als docente en adviseur en voelde zich ook na haar pen­sioner­ing zeer betrokken bij de activiteiten van dit tehuis. Om bek­end­heid voor haar werk te kri­j­gen, maar ook om finan­ciële mid­de­len te gener­eren kwam ze naar Ned­er­land waar ze de sticht­ing Camelia oprichtte. Zo werd haar werk in onze Kruiskerk bek­end en is zij ook namens onze kerk uit­ge­zon­den om in Indone­sië haar fan­tastis­che werk te doen, waar­bij we als kerk haar ook regel­matig finan­cieel hebben kun­nen ondersteunen.

Sticht­ing Cameliaver­wo­ordt haar werk als volgt: Denk­end aan Truus komen gevoe­lens van bewon­der­ing en dankbaarheid op. Haar leven was vol over­gave. Ze voelde zich geroepen dien­st­baar te zijn aan kwets­bare mensen. Dat was voor haar geen baan, ze was er in haar hele bestaan van vervuld. Truus is begraven op de begraaf­plaats van Panta Asih.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: