Taizé — Dagtekst

VAN DE PREDIKANT - Op zondag 2 decem­ber is het de eerste van de vier Adventszonda­gen op weg naar Kerst. We vieren in die dienst ook het Heilig Avond­maal met elkaar. Al een tijdje volgt de kindern­even­di­enst niet meer het rooster van Kind op Zondag maar het mate­ri­aal dat het Ned­er­lands Bij­belgenootschap aan­reikt en ze zijn ent­hou­si­ast over de mogelijkhe­den die dat biedt. In deze Adventstijd las ik een pauze in m.b.t. de Elia/​Elisa cyclus waar ik mee bezig was. Ik sluit me aan bij het rooster wat de kindern­even­di­enst volgt:

Dit jaar lezen we in de Adventstijd ver­halen van drie ver­schil­lende pro­feten die uitk­ijken naar een mooie toekomst. De pro­feten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk. De pro­feten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal. Ze kondi­gen Gods nieuwe toekomst aan.” Ik vind het best span­nend om de per­spec­tieven die de pro­feten schilderen naast onze werke­lijkheid te leggen. Hoe denken wij over het heden en de toekomst en kun­nen we geïn­spireerd raken door de beelden die de Bij­bel ons voorhoudt? Ook op zondag 9 decem­ber ga ik weer voor in de mor­gen­di­enst. ‘s Avonds om 19.00 uur ga ik voor in de ont­moet­ings­di­enst in onze broeder/​zusterkerk, de Pauluskerk. Ook daar hartelijk welkom! Elders staat er ook nog iets over geschreven, maar ik ben bij­zon­der con­tent met het feit dat prof. Jan Boersema hier, in het kader van het gemeen­schap­pelijke Vorm­ings– en Toerust­ingswerk met de Pauluskerk, een lez­ing komt houden over duurza­amheid en chris­telijk geloof. Hij kan daar heel boeiend over vertellen, inspir­erend zon­der dat je met een doem­sce­nario weer de wei wordt inges­tu­urd. Een tijd lang heb ik met hem mogen samen­werken in een lan­delijk project rond “voed­sel en religie.” Ook dat was inspir­erend. Dus, mis het niet op don­derdag 6 decem­ber om 19.30 in de Pauluskerk! Warme groet, ds. Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: