Geen feed gevonden

MISSIE GES­LAAGD! — Het vorige num­mer ver­scheen gelijk­ti­jdig met mijn klauter­par­tij de Mont Ven­toux op. Ik ben heel blij dat dat drie keer achter elkaar gelukt is, al werd ik tij­dens de afdal­ing van de derde keer, kort onder de top nog wel van mijn fiets geblazen door een wind­vlaag waar de Ven­toux berucht om is. Mijn nieuwe fiets werd helaas een paar krassen rijker maar ik kwam er gelukkig goed van af, zon­der schade, omdat ik gezien de ver­rader­lijke wind alert was. Nog­maals bedankt, gulle gevers!

Mijn teller voor het KWF staat inmid­dels al boven de 2700 euro! En als Team Vecht­dal al dik boven de 16.000 euro! Op de site van ‘Grootverzette​genkanker​.nl’ kunt u er alles over lezen. Het is waarde­vol om je als groep in te zetten voor een mooi doel. Bij­zon­der om die dagen in Frankrijk met elkaar in saamhorigheid op te trekken. Mooi ook om te ont­dekken dat het besef van de hogere din­gen, de din­gen van de Eeuwige dan zo maar in niet-​kerkelijken naar boven komt. Naast fietser voor het goede doel was ik die dagen ook pas­tor voor het hogere doel. Is het een idee om over een paar jaar vanuit Wezep met een groep op weg te gaan naar de Ven­toux? Goede doe­len genoeg!

Ds. Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: