Geen feed gevonden

IN DEZE KERK STAAT DE DOM­I­NEE ACHTER HET FOR­NUISHoe smaakt een kerk­di­enst? 10 sep­tem­ber 2018Kook­dom­i­nee’ Han Wilmink begint een pio­nier­splek in Wezep. In het kerkge­bouw van de protes­tantse gemeente kan bin­nenkort over eten én de Bij­bel gepraat wor­den. Hij vertelt hierover in het weke­lijkse radio­pro­gramma EO-​Live. Han noemt het een leuke uitdag­ing om mensen met goed stof­fe­lijk en geestelijk voed­sel te bereiken, inspir­eren en op ideeën te bren­gen. “In de gerechten kun je verdieping en sym­bol­iek terugvin­den, waar­door niet alleen de smaak­pa­pillen geprikkeld wor­den, maar ook het ver­stand en het hart.”


Achter de ver­schil­lende ingrediën­ten die hij gebruikt, gaat een ver­haal schuil. Han vertelt daar graag over.

Twee passies — De passie voor koken heeft hij van huis uit meegekre­gen. Zijn moeder was altijd met voed­sel bezig. “Eten was voor haar een avon­tuur. Ze was er vooral op gericht andere mensen te laten geni­eten.” Han koestert dezelfde liefde voor koken. “Van mijn tweede moeder – mijn eerste moeder stierf toen ik 10 jaar oud was – heb ik de passie voor de Bij­bel meegekre­gen. Van­daar die com­bi­natie.”

Kookei­land — De kerk, waar hij sinds een jaar predikant is, had al langer iets met koken. “Er was al een kook­groep.” Nu komt daar meer ruimte voor in de kerk. “Het gebouw moet eerst ver­bouwd wor­den. Er komt een heel kookei­land in de kerk. Ik heb dat – samen met iemand die in de kook­branche zit – zelf mogen ontwer­pen. Dat kookei­land moet een ont­moet­ingsplaats zijn.”

’God kan mensen bek­eren’ — “Ik vind het een uitdag­ing om op deze manier kerkz­ijn in de eta­lage te zetten. Als het lekker ruikt, goed smaakt en naar méér smaakt, dan komen de mensen miss­chien makke­lijker over de drem­pel. Het gaat niet om zielt­jes win­nen, maar om informeren. En God kan informeren laten over­gaan in bek­eren.”

Hoe smaakt een kerk­di­enst? — EO-​Live vroeg de ‘kook­dom­i­nee’ hoe een kerk­di­enst smaakt. Wat er op die menukaart staat, kun je hier beluisteren.

In de uitzend­ing live kook­dom­i­nee Han Wilmink over kerk proev­erij, te gast bij hella van der wijst. Beluis­ter hier de uitzend­ing.

Ds. Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: