Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

VISIEDAG KERKEN­RAAD — De Kruiskerk is in beweg­ing. Het gebouw bestaat 50 jaar en dat hebben we gevierd met een fijne gemeen­teav­ond op 2 feb­ru­ari jl. en een vrolijke en dankbare ere­di­enst op 4 feb­ru­ari jl. Dit jubileum heeft mede de aanzet gegeven om na te denken over de toekomst. Er zijn plan­nen ontstaan die bijvoor­beeld betrekking hebben op een ver­bouwing, aan­pass­ing en vernieuwing van ons kerkgebouw.

Maar het gaat verder dan dat en je kunt niet ‘in het wilde weg’ zomaar iets doen. Het vraagt aan­dacht, visie en ook bezin­ning; waar­toe dient dit alles. Als gevolg daar­van was de (bijna) voltal­lige kerken­raad zater­dag 17 feb­ru­ari jl. aan­wezig tij­dens een visiedag (bezin­nings­dag) in de Hezen­berg in Hat­tem. De dag stond onder lei­d­ing van Jack de Koster, voor­ma­lig gemeen­tead­viseur van de PKN. We stelden onszelf en elkaar een aan­tal belan­grijke vra­gen: Waar­toe is de Kruiskerk in Wezep — Hat­te­mer­broek er? Wat voe­gen we toe aan de dor­pen en waarin maken we het ver­schil? Wat onder­scheidt ons van andere kerken/​gemeenten? Waar ligt voor de komende vijf jaar de urgen­tie in het werk van de Kruiskerk? Wat verwachten predikant en kerken­raad van elkaar in deze belei­dspe­ri­ode? Het was een inter­es­sante ocht­end die we afs­loten met een mid­daggebed in de kapel op het ter­rein van de Hezen­berg. En hier­mee zijn we er niet, we gaan als kerken­raad aan de slag met de uitkom­sten van deze dag. Het zal onder andere lei­den tot een nieuw belei­d­splan (de huidige loopt dit jaar af), maar belan­grijker nog hopen we hier­door en hier­mee samen als gemeente verder op weg te gaan. De kerken­raad ver­zorgt voor u geen geor­gan­iseerde reis, maar we zijn op geza­men­lijke trek­tocht. Namens de kerken­raad, Anneke Bouma-​Scheer, scriba Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: