Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

GOEDE DOE­LEN DIN­NER­BON — De gemeente Olde­broek heeft Goede­Doe­lenDin­ner­bon­nen ter beschikking gesteld voor 175 inwon­ers. Wethouder Lies­beth Vos heeft de opdracht om 175 mensen uit te nodi­gen voor een avondje uit eten neergelegd bij het Plat­form Informele Onder­s­te­un­ing. Voor­waarde isdat deze bon­nen ter beschikking wor­den gesteld aan mensen, die je gewoon eens een gezel­lige avond uit gunt. Uit het Plat­form is een groepje van vier mensen ontstaan. Zij hebben de organ­isatie op zich genomen.

De Goede­Doe­lenDin­ner­bon­nen komt naar Wezep op vri­jda­gavond 9 maart aanstaande om 17.00 uur in De Huiskamer van Wezep. Restau­rant Beat­rice uit Saasveld zorgt voor de cater­ing en wij zor­gen voor een ingericht restau­rant. De Huiskamer van Wezep wordt voor dit even­e­ment omge­doopt in restau­rant ´Bon Appetit´.

Maar nu het belan­grijk­ste: hoe nodi­gen we onze gas­ten uit? Daar hebben we uw hulp bij nodig. Er komt een uitn­odig­ing, die we willen ver­sprei­den via uw organisatie.

Op de uitn­odig­ing staat dat mensen zich moeten aan­melden en dat kun­nen ze doen bij De Huiskamer van Wezep, maar miss­chien melden mensen zich ook bij uw organ­isatie. Op het for­mulier zal ook een vraag komen te staan of men behoefte heeft aan ver­voer. Geen ver­voer hebben, mag geen excuus zijn voor mensen om zich niet op te geven. Het kan zijn dat we te zijner tijd nog een beroep doen op u voor het rege­len van het vervoer.

Met vrien­delijke groet, Jan Willem Blei­jen­berg, Mir­jam Prins, Ina Postma, Lies­beth Smit

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: